Okolice


Szafamia - wieś. W 1779 roku w posiadaniu Juliana Dziewanowsklego. To miejscowość związana z wakacyjnymi pobytami młodego Fryderyka Chopina. Tu w dworze Dziewanowskich w wieku 14 i 15 lat mieszkał, koncertował, komponował i przede wszystkim bawił się młody Fryderyk. W Szafarni często odbywają się recitale chopinowskie. Obecny dwór zbudowany w 3 ćw XIX wieku przez Karwata, prawdopodobnie z wykorzystaniem murów poprzedniego. Eklektyczny. Obecnie wykorzystany jako Ośrodek Kultury Chopina, Dwór jest otoczony parkiem krajobrazowym o urozmaiconym drzewostanie w wieku ok 200 lat stanowiący - pomnik przyrody.


Płonne - wieś jako osada wzm. w 1323 roku. Także związana z pobytami Chopina. Uroczy kościółek gotycki z XIV w, przebudowany w XVI. Dzwonnica klasycystyczna. Wieś związana z rodem Dziewanowskich, z których dwóch było wyższymi oficerami wojsk Księstwa Warszawskiego. Częściowo zachowany dom w którym mieszkała w latach 1925 - 29 Maria Dąbrowska. Według tradycji napisała tu 'Noce i dnie". Na pn. od wsi grupa starych, potężnych modrzewi polskich na t.zw. Górze Modrzewiowej".


Radziki Duże - osada wymieniana w 1384 r. należąca do Andrzeja herbu Ogończyk kasztelana dobrzyńskiego dającego początek rodzinie Radzikowskich. Kościół paraf. Św. Katarzyny z przełomu XIV/XV wieku gotycki, dwór z czterokolumnowym portykiem zbudowany w II połowie XIX wieku przez Przeciszewskich, na cmentarzu pomnik powstańców styczniowych poległych w bitwie pod Bolesławicami (29.111.1864 r.). W parku obok dworu znajdują się ruiny rycerskiego zamku wzniesionego w latach 1435-1466 przez Radzikowskich.

© 2015 Mariusz Śliwiński

Wstecz